Wilhelmina Zorg & Welzijn werkt vanuit drie kernwaarden: respect, inzichtelijkheid en vertrouwen

De diensten van Wilhelmina Zorg & Welzijn bestaan uit: advisering, bemiddeling en casemanagement.

Kwaliteit:

  • Wilhelmina zorg & Welzijn hanteert een privacyreglement
  • Wilhelmina Zorg & Welzijn hanteert een gedragscode
  • Wilhelmina Zorg & Welzijn hanteert een klachtenreglement
  • Wilhelmina Zorg & Welzijn beheert geen financiën van cliënten
  • Wilhelmina Zorg & Welzijn garandeert de cliënt de volledige regie en keuzevrijheid bij de bemiddeling
  • Wilhelmina Zorg & Welzijn werkt altijd transparant