PRIVACYVERKLARING

Wilhelmina Zorg en Welzijn
Wilhelminalaan 78 te Leidschendam

Doeleinden verwerking van uw privacy gevoelige gegevens inzake zorgvrager:
Wilhelmina Zorg en welzijn- verder hierna te noemen WZW- verklaart hierbij uw gegevens* met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid te gebruiken voor de volgende genoemde doeleinden:

 1. Aanmelding, introductie- en informatiemail en intakegesprek
 2. Uw gegevens* worden verwerkt in het automatiseringssysteem van WZW genaamd WZWIS (WZW Informatie Systeem) afgeschermd door een wachtwoord, alleen te gebruiken door de zorgverleners en medewerkers van WZW. Zorgverlener is verplicht een tweede verificatie/wachtwoord op gebruikt apparaat te hanteren. Er is geen toegang voor zorgvrager, mantelzorg of derden. Aanpassingen in dit systeem kunnen ten alle tijden worden doorgegeven aan het algemeen management van WZW. Doeleinden van WZWIS zijn het bijhouden van de uren in werkstaten, de planning/roosters, de facturering, zorgplan, adressering. Uw gegevens worden in WZWIS opgeslagen zolang de zorg actief is en voor facturering en/of aanpassing in de facturering 2 maanden na afloop zorg.
 3. Zorgverleners worden via mail alleen bij naam op de hoogte gesteld van de inzet in uw zorgvraag. Alle overige informatie vinden zij in WZWIS.
 4. Korte relevante zorgvragen worden telefonisch of via beschermde app (SILO) gedeeld en verdere communicatie tussen zorgverlener/zorgvrager/mantelzorg via bij u aanwezige communicatieschrift. Ook wel rapportage genoemd.
 5. Uw gegevens* worden gebruikt bij het opstellen van de zorgovereenkomst, de zorgbeschrijving en de sleutelverklaring.
 6. Uw gegevens* kunnen worden gebruikt voor het opvragen van zorg gerelateerde informatie bij uw behandelaren.
 7. Uw gegevens worden niet gekopieerd of gedeeld met andere partijen dan onderstaande betrokken personen en worden in geen enkel geval gebruikt voor commerciële doeleinden.
Betrokken personen bij het verwerken van uw persoonsgegevens betreffen:
 • Management WZW
 • Coördinator/planner zorg WZW
 • Zorgverleners WZW van uw team (bij u bekend en overeengekomen)
 • Indicatieverpleegkundige indien nodig
 • Casemanagement indien aanwezig
 • Zorgkantoor/SVB/uw zorgverzekeraar
 • Uw behandelaren (huisarts/apotheek/fysiotherapeut/diabetesverpleging/etc.)
*uw gegevens zijnde:
 1. Naam
 2. Adres
 3. Telefoon/email
 4. BSN
 5. Contactpersoon incl. bereikbaarheid
 6. Kort en bondig zorgvraag/zorgplan
 7. Huisarts/apotheek/andere behandelaren.
Doeleinden verwerking van uw privacy gevoelige gegevens inzake zorgverlener:
Wilhelmina Zorg en welzijn- verder hierna te noemen WZW- verklaart hierbij uw gegevens* met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid te gebruiken voor de volgende genoemde doeleinden:
 1. Aanmelding, introductie- en informatiemail en intakegesprek
 2. Uw gegevens* worden verwerkt in het automatiseringssysteem van WZW genaamd WZWIS (WZW Informatie Systeem) afgeschermd door een wachtwoord. Zorgverlener is verplicht een tweede verificatie/wachtwoord op gebruikt apparaat te hanteren. Uw volledige gegevens zijn alleen toegankelijk voor u, WZW management en planning. Er is geen toegang voor zorgvrager, mantelzorg of derden. Aanpassingen in dit systeem kunnen ten alle tijden worden doorgegeven aan het algemeen management van WZW. Doeleinden van WZWIS zijn het bijhouden van de gewerkte uren in werkstaten, de planning/roosters, de facturering, zorgplan, adressering..
 3. Uw naam, telefoonnummer en mailadres worden uitsluitend gedeeld met teamleden van actieve door u ingevulde zorgvragen met als doel kwaliteit van zorg.
 4. Uw gegevens* worden gebruikt bij het opstellen van de zorgovereenkomst, de zorgbeschrijving en de sleutelverklaring en worden hierbij gedeeld met de betreffende zorgvrager of diens gewaarborgde hulp, gemachtigde of bewindvoerder.
 5. Uw gegevens* worden niet gekopieerd of gedeeld met andere partijen dan onderstaande betrokken personen en worden in geen enkel geval gebruikt voor commerciële doeleinden.
 6. Uw emailadres wordt gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van nieuws rondom WZW, hooguit eenmaal per maand. Door u opzegbaar via email naar info@wilhelminazorgenwelzijn.nl.
 7. Uw gegevens* worden in WZWIS opgeslagen zolang u actief bent in de zorg via WZW en voor facturering en/of aanpassing in de facturering 2 maanden na afloop.
Betrokken personen bij het verwerken van uw persoonsgegevens betreffen:
 • Management WZW
 • Coördinator/planner zorg WZW
 • Zorgverleners WZW met wie u actief samenwerkt in teams.
 • Zorgvrager, diens gewaarborgde hulp, gemachtigde of bewindvoerder.
 • Zorgkantoor/SVB/zorgverzekeraar zorgvrager
*uw gegevens zijnde:
 1. Naam
 2. Bedrijfsnaam
 3. Adres
 4. Telefoon/email
 5. BSN/kvk
 6. Agb-code
 7. Genoten opleiding/ diploma’s
 8. BIG registratienummer
 9. IBAN-nummer
Uw Rechten.
 1. Recht op inzage: neem contact op met info@wilhelminazorgenwelzijn.nl
 2. Recht op rectificatie: u kunt uw aanpassingen doormailen naar info@wilhelminazorgenwelzijn.nl
 3. Recht op het indienen van een klacht: Autoriteit Persoonsgegevens.
 4. Recht op overdracht: wij dragen uw gegevens over wanneer u daarom vraagt.
 5. Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: het gebruik van uw gegevens stopt, zodra de zorg is opgezegd.

Cookies of vergelijkbare technieken: Wilhelmina Zorg en Welzijn gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactformulier website: uw gegevens worden alleen gebruikt voor eenmalige toezending van de door u benodigde informatie over de werkwijze van Wilhelmina Zorg en Welzijn. Mocht u geen gebruik maken van onze diensten, worden uw gegevens niet bewaard.

Vragen/opmerkingen: heeft u vragen of opmerking over onze website, ons privacy beleid of over de veiligheid van uw en onze gegevens? Mail dan naar info@wilhelminazorgenwelzijn.nl.