Privacyverklaring

Privacyverklaring Wilhelmina Zorg & Welzijn

Contactgegevens:
Koningin Wilhelminalaan 78 te Leidschendam
2264 BN Leidschendam
Tel: 070-3207309
E-mail: info@wilhelminazorgenwelzijn.nl

Wilhelmina Zorg & Welzijn vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van cliënten en zorgverleners. Zorgen voor goede gegevensbescherming is ook kwaliteit van zorg. Wanneer u cliënt van ons bent, dan verwerken we persoonsgegevens. Maar ook wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens verzameld. Met deze privacyverklaring brengen we u op de hoogte over welke data wij kunnen verzamelen tijdens uw bezoek aan www.wilhelminazorgenwelzijn.nl en waarom wij deze gegevens verzamelen.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij via de websites verwerken

Wilhelmina Zorg & Welzijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u contact opneemt via info@wilhelminazorgenwelzijn.nl.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Wilhelmina Zorg & Welzijn verwerkt meer gegevens. Echter doet zij dat pas wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten. Voordat Wilhelmina Zorg & Welzijn deze gegevens verwerkt zal zij hier specifiek en nadrukkelijk toestemming voor vragen. Overige gegevens van cliënten die wij vragen en verwerken zijn:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Contactgegevens van contactpersonen die u heeft aangegeven
 • Contactgegevens van uw huisarts, apotheek en behandelaren/ zorgverleners die heeft aangegeven
 • Kort en bondig uw zorgvraag/ zorgplan

Van zorgverleners verwerken wij ook gegevens met betrekking tot:

 • Inschrijving KVK
 • AGB code
 • Opleidingen en werkervaring
 • BTW-identificatienummer
 • NAW gegevens
 • BIG registratienummer
 • IBAN-nummer

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wilhelmina Zorg & Welzijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van een bericht/ vraag die u ons heeft gesteld via e-mail.
 • Om u te informeren over uw aanmelding, intakegesprek en onze dienstverlening.
 • Om een dienstverleningsovereenkomst, zorgovereenkomsten zorgbeschrijvingen en het zorgplan op te stellen.
 • Om zorgverleners aan uw zorgvraag te koppelen.
 • Om planning/roosters en facturen op te stellen en te verzenden.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om uw gegevens te kunnen gebruiken voor het opvragen van zorggerelateerde informatie bij uw behandelaren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wilhelmina Zorg en Welzijn neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wilhelmina Zorg en Welzijn) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren?

Wilhelmina Zorg & Welzijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, tenzij er een wettelijke verplichting is om uw gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wilhelmina Zorg & Welzijn verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wilhelmina Zorg & Welzijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wilhelmina Zorg en Welzijn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wilhelmina Zorg en Welzijn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derde partijen, o.a. door het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (Google), als deel van de analytics-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Naast cookies voor analytische dienstverlening worden cookies geplaatst die door Google gebruikt worden om de advertenties van haar advertentienetwerk te personaliseren en van context te voorzien.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wilhelmina Zorg en Welzijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Wilhelminazorgenwelzijn.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek . Wilhelmina Zorg en Welzijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wilhelmina Zorg en Welzijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook gebruiken wij voor het mailen van privacygevoelige informatie een secure e-mailsysteem. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@wilhelminazorgenwelzijn.nl .