Wilhelmina Zorg & Welzijn regelt alles dat een bijdrage levert aan úw dagelijks leven. Wij hebben geen standaard dienstenpakketten, maar luisteren naar uw specifieke wensen. Omdat ieder mens verschillend is, zijn onze diensten zeer gevarieerd.

Persoonlijke verzorging en verpleging

Gedurende 24 uur per etmaal, 7 dagen in de week biedt Wilhelmina Zorg & Welzijn de cliënten die dat wensen persoonlijke verzorging en verpleging. De duur van de zorg vindt in onderling overleg plaats. De verzorging en verpleging worden geboden door deskundigen die bevoegd en bekwaam zijn tot verpleegkundig technisch handelen.

Terminale Zorg

Wilhelmina Zorg & Welzijn is een thuiszorg organisatie welke ook tijdens de terminale fase kwaliteit van leven biedt. Gespecialiseerde verpleegkundigen zijn beschikbaar waardoor optimale palliatieve thuiszorg tot het laatst gewaarborgd blijft. Vele positieve reacties van nabestaanden mochten wij ontvangen naar aanleiding van de inzet van onze verpleegkundigen.

Particuliere thuiszorg

Wilhelmina Zorg & Welzijn biedt cliënten die dat wensen particuliere thuiszorg op maat; persoonlijk, toegewijd en met oog voor kwaliteit.